Losser methode

Losser methode

Meer over Losser methode

inmiddels is er veel vooruitgang geboekt en is sinds een aantal jaren de ‘Losser-methode op de markt. Dit is een nagenoeg volledig gemechaniseerde onderhoudsmethode die zowel in tijd als geld veel winst oplevert. Daarnaast zorgt deze gemechaniseerde methode, voor een consistentere kwaliteit van onderhoud.

De KNLTB heeft deze methode de afgelopen jaren met zeer veel interesse gevolgd en is inmiddels overtuigd van de kwaliteit van deze methode en de te behalen winst. De resultaten zijn veel beter dan bij handmatig onderhoud. Daarom heeft de bond de Losser-methode aangewezen als de (op dit moment) meest gewenste methode voor het onderhoud van gravelbanen.

Vragen? Neem contact met ons op: